Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

værbøyer og Andre vær metinstrument til sjøss


Mesomap of nearby weather buoys

 Lufttemperatur   Vanntemperatur   Vindreting @ Hastighet   Vindkast Hastighet   Barometer   Barometer Trend   Bølgehøyde   Visibillity 

-°C 7,9°C Wind from SSESSE@6,7 m/s - 1022,5hPa +0,1hPa 0,7ft -

8,0°C 8,9°C Wind from SS@3,6 m/s - 1021,7hPa +0,1hPa 1,0ft 9km

8,8°C 9,8°C Wind from WW@3,1 m/s - 1020,1hPa +0,1hPa 3,9ft 9km

7,4°C - Wind from SS@2,1 m/s - 1018,3hPa -0,7hPa - 20km

4,4°C - Wind from SSESSE@0,5 m/s - 1017,6hPa +0,4hPa - 20km

6,2°C - Wind from SS@7,2 m/s - 1021,9hPa -0,8hPa 1,3ft 9km

6,1°C - Wind from SS@5,7 m/s - 1020,8hPa -0,7hPa 2,0ft 20km

5,7°C - Wind from SESE@3,1 m/s - 1017,7hPa -0,1hPa 4,9ft 50km

5,2°C - Wind from NWNW@1,0 m/s - -hPa - 6,2ft -

6,0°C - Wind from SSWSSW@1,0 m/s - 1017,2hPa +0,5hPa 6,2ft 20km

-°C - Wind from SSESSE@3,1 m/s - 1017,6hPa +0,5hPa - 20km

10,0°C 9,7°C Wind from WNWWNW@8,2 m/s - 1021,1hPa +0,3hPa 8,2ft 4km

6,0°C - Wind from SS@5,1 m/s - 1017,1hPa -0,4hPa - -

7,0°C 7,9°C Wind from SSESSE@7,2 m/s - 1014,5hPa - 8,2ft -

11,6°C 11,2°C Wind from SWSW@7,7 m/s - 1019,2hPa +0,1hPa 12,1ft -

9,5°C 9,0°C Wind from SSWSSW@6,7 m/s - 1004,4hPa +0,9hPa 8,9ft -

Sandettie Lightship at 20:00: Water: 7,9°C, Wind: SSE@6,7m/s, Baro: 1022,5hPa (+0,1), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 20:00: Air:. 8,0°C, Water: 8,9°C, Wind: S@3,6m/s, Baro: 1021,7hPa (+0,1), Waves: 1,0ft Channel Lightship at 20:00: Air:. 8,8°C, Water: 9,8°C, Wind: W@3,1m/s, Baro: 1020,1hPa (+0,1), Waves: 3,9ft Anasuria AWS at 20:00: Air:. 7,4°C, Wind: S@2,1m/s, Baro: 1018,3hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 6,2°C, Wind: S@7,2m/s, Baro: 1021,9hPa (-0,8), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 20:00: Air:. 6,1°C, Wind: S@5,7m/s, Baro: 1020,8hPa (-0,7), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 20:00: Air:. 5,7°C, Wind: SE@3,1m/s, Baro: 1017,7hPa (-0,1), Waves: 4,9ft Brent No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 6,0°C, Wind: SSW@1,0m/s, Baro: 1017,2hPa (+0,5), Waves: 6,2ft North Sea at 20:00: Wind: SSE@3,1m/s, Baro: 1017,6hPa (+0,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 20:00: Air:. 10,0°C, Water: 9,7°C, Wind: WNW@8,2m/s, Baro: 1021,1hPa (+0,3), Waves: 8,2ft North Sea at 20:00: Air:. 6,0°C, Wind: S@5,1m/s, Baro: 1017,1hPa (-0,4), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 7,0°C, Water: 7,9°C, Wind: SSE@7,2m/s, Baro: 1014,5hPa, Waves: 8,2ft No recent reports. K2 Buoy at 20:00: Air:. 11,6°C, Water: 11,2°C, Wind: SW@7,7m/s, Baro: 1019,2hPa (+0,1), Waves: 12,1ft No recent reports. K5 Buoy at 20:00: Air:. 9,5°C, Water: 9,0°C, Wind: SSW@6,7m/s, Baro: 1004,4hPa (+0,9), Waves: 8,9ft


ID Navn Tid CET Luft °C Vann °C Vind m/s Baro hPa Tendens hPa Bølger ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 20:00 - 7,9 SSE Wind from SSE 6,7 1022,5 +0,1 0,7 -
62305 Greenwich Lightship 20:00 8,0 8,9 S Wind from S 3,6 1021,7 +0,1 1,0 9
62103 Channel Lightship 20:00 8,8 9,8 W Wind from W 3,1 1020,1 +0,1 3,9 9
62164 Anasuria AWS 20:00 7,4 - S Wind from S 2,1 1018,3 -0,7 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 20:00 4,4 - SSE Wind from SSE 0,5 1017,6 +0,4 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 20:00 6,2 - S Wind from S 7,2 1021,9 -0,8 1,3 9
62144 Clipper AWS 20:00 6,1 - S Wind from S 5,7 1020,8 -0,7 2,0 20
63110 Beryl A AWS 20:00 5,7 - SE Wind from SE 3,1 1017,7 -0,1 4,9 50
63113 Brent "A" AWS 20:00 5,2 - NW Wind from NW 1,0 - - 6,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 20:00 6,0 - SSW Wind from SSW 1,0 1017,2 +0,5 6,2 20
63117 North Sea 20:00 - - SSE Wind from SSE 3,1 1017,6 +0,5 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 20:00 10,0 9,7 WNW Wind from WNW 8,2 1021,1 +0,3 8,2 4
62114 North Sea 20:00 6,0 - S Wind from S 5,1 1017,1 -0,4 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 7,0 7,9 SSE Wind from SSE 7,2 1014,5 - 8,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 20:00 11,6 11,2 SW Wind from SW 7,7 1019,2 +0,1 12,1 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 20:00 9,5 9,0 SSW Wind from SSW 6,7 1004,4 +0,9 8,9 -

Script utviklet av  Saratoga-weather.org

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display