Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

My console


Notice: Undefined offset: 21 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 22 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 23 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 24 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 25 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 26 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 27 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 28 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 29 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 30 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 31 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 32 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 33 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 34 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 35 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 36 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 37 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 38 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 39 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 40 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 566 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 567 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 568 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 569 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 93

Notice: Undefined offset: 611 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 612 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 613 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 614 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 615 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 616 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 617 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 618 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 619 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 620 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 621 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 622 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 623 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 624 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 625 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 626 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 627 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 628 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 629 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 630 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 631 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 632 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 633 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 634 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 2 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 3 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 4 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 5 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 6 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 7 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 8 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 9 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 10 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 11 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 12 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 13 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 14 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 15 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 16 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 17 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 18 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 19 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 20 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 562 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 563 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 564 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 565 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 97

Notice: Undefined offset: 41 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 42 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 43 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 44 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 45 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 46 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 47 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 48 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 49 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 50 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 51 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 52 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 53 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 54 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 55 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 56 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 57 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 58 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 59 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 60 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 570 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 571 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 572 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 573 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 99

Notice: Undefined offset: 439 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 440 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 441 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 442 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 443 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 444 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 445 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 446 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 447 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 448 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 449 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 450 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 451 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 452 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 453 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 454 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 455 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 456 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 457 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 458 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 574 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 575 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 576 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 577 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 101

Notice: Undefined offset: 491 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 492 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 493 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 494 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 495 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 496 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 497 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 498 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 499 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 500 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 501 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 502 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 503 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 504 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 505 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 506 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 507 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 508 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 509 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 510 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 582 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 583 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 584 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 585 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 103

Notice: Undefined offset: 21 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 22 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 23 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 24 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 25 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 26 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 27 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 28 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 29 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 30 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 31 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 32 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 33 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 34 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 35 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 36 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 37 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 38 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 39 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 40 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 566 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 567 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 568 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 569 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 105

Notice: Undefined offset: 611 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 612 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 613 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 614 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 615 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 616 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 617 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 618 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 619 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 620 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 621 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 622 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 623 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 624 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 625 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 626 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 627 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 628 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 629 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 630 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 631 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 632 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 633 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 634 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 109

Notice: Undefined offset: 1 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 2 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 3 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 4 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 5 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 6 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 7 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 8 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 9 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 10 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 11 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 12 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 13 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 14 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 15 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 16 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 17 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 18 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 19 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 20 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 562 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 563 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 564 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 565 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 41 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 42 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 43 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 44 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 45 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 46 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 47 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 48 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 49 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 50 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 51 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 52 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 53 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 54 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 55 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 56 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 57 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 58 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 59 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 60 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 570 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 571 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 572 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 573 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 115

Notice: Undefined offset: 439 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 440 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 441 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 442 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 443 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 444 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 445 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 446 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 447 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 448 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 449 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 450 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 451 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 452 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 453 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 454 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 455 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 456 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 457 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 458 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 574 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 575 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 576 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 577 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 118

Notice: Undefined offset: 491 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 492 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 493 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 494 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 495 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 496 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 497 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 498 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 499 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 500 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 501 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 502 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 503 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 504 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 505 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 506 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 507 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 508 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 509 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 510 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 582 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 583 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 584 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 585 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 121

Notice: Undefined offset: 532 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 140

Notice: Undefined offset: 610 in /home/2/l/livve77/www/weather28/davconsole/davconvp2_v3-inc.php on line 141
forecast image moon image 13:34 Sep 24 2020
4,6 m/s
TEMP OUT 14,7 °C HUM OUT 88 % BAROMETER 980,3 hPa
TEMP IN 25,9 °C HUM IN 40,0 % FEELS 10 °C
DAILY RAIN 20,0 mm RAIN RATE 0,2 mm/h
Mostly cloudy and cooler, precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times, windy         
Mostly cloudy and cooler, precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times, windy     
24 x 1hr TEMP Hi Lo

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display