Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortera tabellen på verdena i kolonneårna av å klikk på motsvarande rubrik

online for hvem ip since last click page active
00:16crawl-you54.226.33.117 20:29 Feb 18 2018 20:46 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
00:00obot54.36.148.75 20:46 Feb 18 2018 20:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=21&year=2
003&units=M&mode=2
j
00:00obot54.36.148.126 20:46 Feb 18 2018 20:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
01&units=M&mode=5
j
00:00obot54.36.148.137 20:45 Feb 18 2018 20:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=4&year=20
14&units=E&mode=4
j
00:00obot54.36.148.72 20:44 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=21&year=1
993&units=E&mode=2
j
00:07obot54.36.148.226 20:37 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=19
95&units=E&mode=5
j
00:10obot54.36.148.189 20:33 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=13&year=2
014&mode=5&units=M
j
00:00obot54.36.148.152 20:44 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=15&year=2
002&units=M&mode=5
j
00:00obot54.36.148.44 20:44 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=30&year=1
996&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.149.107 20:44 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=9&year=20
05&mode=5&units=M
j
00:00obot54.36.149.8 20:44 Feb 18 2018 20:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
98&mode=3&units=B
j
00:16obot54.36.148.203 20:26 Feb 18 2018 20:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=15&year=2
012&units=E&mode=2
j
00:00obot54.36.148.175 20:43 Feb 18 2018 20:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=17&year=2
015&units=E&mode=1
j
00:00obot54.36.149.19 20:42 Feb 18 2018 20:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=6&year=20
05&units=B&mode=5
j
00:00obot54.36.148.205 20:42 Feb 18 2018 20:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=19&year=2
012&mode=3&units=B
j
00:10obot54.36.149.72 20:31 Feb 18 2018 20:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=20
15&mode=5&units=M
j
00:00obot54.36.148.58 20:41 Feb 18 2018 20:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
93&units=B&mode=1
j
00:00obot54.36.149.28 20:40 Feb 18 2018 20:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=23&year=2
011&units=M&mode=1
j
00:00obot54.36.148.165 20:40 Feb 18 2018 20:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=20
16&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.148.63 20:40 Feb 18 2018 20:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=24&year=1
991&units=B&mode=1
j
00:00obot54.36.148.214 20:40 Feb 18 2018 20:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9-&day=24&year=
2016&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.148.100 20:40 Feb 18 2018 20:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=21&year=1
991&units=B&mode=5
j
00:00obot54.36.148.230 20:39 Feb 18 2018 20:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=1&year=19
92&units=E&mode=3
j
00:10obot54.36.148.91 20:28 Feb 18 2018 20:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=20
17&units=M&mode=4
j
00:00obot54.36.149.68 20:38 Feb 18 2018 20:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
92&mode=3&units=M
j
00:00obot54.36.149.9 20:37 Feb 18 2018 20:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=27&year=2
016&units=M&mode=3
j
00:00obot54.36.148.24 20:37 Feb 18 2018 20:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=9&year=20
04&mode=2&units=M
j
00:00obot54.36.148.234 20:35 Feb 18 2018 20:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=20
07&units=B&mode=1
j
00:00obot54.36.148.32 20:34 Feb 18 2018 20:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=20
07&units=B&mode=2
j
00:00obot54.36.148.246 20:34 Feb 18 2018 20:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=20
06&units=E&mode=4
j
00:00obot54.36.148.198 20:34 Feb 18 2018 20:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=20
00&mode=3&units=B
j
00:00obot54.36.149.38 20:34 Feb 18 2018 20:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=13&year=2
006&units=B&mode=1
j
00:00obot54.36.148.30 20:32 Feb 18 2018 20:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=9&year=19
84&mode=5&units=B
j
00:00obot54.36.148.45 20:32 Feb 18 2018 20:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=20
08&units=M&mode=5
j
00:00obot54.36.148.52 20:31 Feb 18 2018 20:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=19
85&units=B&mode=5
j
00:00obot54.36.149.20 20:31 Feb 18 2018 20:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
89&units=E&mode=5
j
00:00obot54.36.149.30 20:31 Feb 18 2018 20:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=19
96&mode=4&units=M
j
---obot54.36.148.62 - Feb 18 2018 20:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=9&year=2
006&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.202 - Feb 18 2018 20:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=20
07&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.73 - Feb 18 2018 20:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=3&year=1
986&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.118 - Feb 18 2018 20:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
90&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.75 - Feb 18 2018 20:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=21&year=1
997&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.68 - Feb 18 2018 20:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
97&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.64 - Feb 18 2018 20:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=9&year=19
91&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.154 - Feb 18 2018 20:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=19
87&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.10 - Feb 18 2018 20:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=18&year=2
018&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.240 - Feb 18 2018 20:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=5&year=2
015&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.82 - Feb 18 2018 20:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
08&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.19 - Feb 18 2018 20:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=20
14&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.85 - Feb 18 2018 20:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=19
94&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.242 - Feb 18 2018 20:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
10&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.41 - Feb 18 2018 20:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
13&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.164 - Feb 18 2018 20:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=20
04&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.71 - Feb 18 2018 20:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=21&year=2
007&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.74 - Feb 18 2018 20:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=22&year=
2015&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.153 - Feb 18 2018 20:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=23&year=
2017&mode=1&units=E
n
---obot54.36.149.39 - Feb 18 2018 20:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
96&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.29 - Feb 18 2018 20:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=9&year=19
96&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.122 - Feb 18 2018 20:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=23&year=1
999&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.168 - Feb 18 2018 20:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=20
05&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.195 - Feb 18 2018 20:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=20
03&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.252 - Feb 18 2018 20:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=17&year=2
008&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.97 - Feb 18 2018 20:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=20
03&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.12 - Feb 18 2018 20:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=19
91&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.116 - Feb 18 2018 20:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=11&year=2
016&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.83 - Feb 18 2018 20:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=8&year=19
88&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.67 - Feb 18 2018 20:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=19
83&mode=4&units=B
n
---obot54.36.148.158 - Feb 18 2018 20:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=22&year=1
994&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.57 - Feb 18 2018 20:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=20
02&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.94 - Feb 18 2018 20:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=17&year=2
013&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.59 - Feb 18 2018 20:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=20
04&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.220 - Feb 18 2018 20:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=6&year=1
987&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.143 - Feb 18 2018 20:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=23&year=2
007&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.14 - Feb 18 2018 20:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=19&year=1
998&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.10 - Feb 18 2018 20:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
02&mode=3&units=M
n
---obot54.36.149.74 - Feb 18 2018 20:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=18&year=1
998&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.244 - Feb 18 2018 20:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=20
18&units=B&mode=4
n
---obot54.36.149.104 - Feb 18 2018 20:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=2&year=19
99&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.63 - Feb 18 2018 20:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=20&year=1
994&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.209 - Feb 18 2018 20:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=6&year=20
02&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.70 - Feb 18 2018 20:12 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=19
84&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.99 - Feb 18 2018 20:12 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=15&year=2
009&units=B&mode=3
n
---bot.91.121.2.59 - Feb 18 2018 20:11 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=602150&city=Ume%C3%
A5
n
---obot54.36.148.191 - Feb 18 2018 20:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4-&day=2&year=2
016&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.132 - Feb 18 2018 20:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=19
85&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.71 - Feb 18 2018 20:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
02&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.201 - Feb 18 2018 20:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=20
07&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.129 - Feb 18 2018 20:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=1&year=20
06&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.91 - Feb 18 2018 20:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=29&year=2
002&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.4 - Feb 18 2018 20:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=12&year=2
003&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.96 - Feb 18 2018 20:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=9&year=20
10&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.108 - Feb 18 2018 20:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=19
90&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.140 - Feb 18 2018 20:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
92&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.34 - Feb 18 2018 20:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=19
93&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.204 - Feb 18 2018 20:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=17&year=1
989&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.163 - Feb 18 2018 20:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=18&year=2
002&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.27 - Feb 18 2018 20:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8-&day=7&year=2
012&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.7 - Feb 18 2018 20:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=24&year=2
017&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.136 - Feb 18 2018 20:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=20
02&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.105 - Feb 18 2018 20:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=20
09&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.110 - Feb 18 2018 20:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=25&year=
2015&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.133 - Feb 18 2018 20:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=26&year=2
006&units=M&mode=4
n
---obot54.36.149.27 - Feb 18 2018 20:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=20
01&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.151 - Feb 18 2018 20:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=20&year=2
009&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.95 - Feb 18 2018 20:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=19&year=1
989&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.196 - Feb 18 2018 20:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=20&year=1
994&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.139 - Feb 18 2018 20:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=28&year=2
002&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.99 - Feb 18 2018 20:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=3&year=2
002&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.146 - Feb 18 2018 20:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=19
93&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.11 - Feb 18 2018 20:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=20
01&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.54 - Feb 18 2018 19:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=20
17&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.131 - Feb 18 2018 19:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=20
18&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.1 - Feb 18 2018 19:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=20
07&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.31 - Feb 18 2018 19:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=29&year=2
001&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.187 - Feb 18 2018 19:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=27&year=2
008&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.80 - Feb 18 2018 19:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=7&year=2
016&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.221 - Feb 18 2018 19:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=23&year=2
014&units=M&mode=3
n
---obot54.36.149.40 - Feb 18 2018 19:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=19
95&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.33 - Feb 18 2018 19:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=8&year=20
04&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.58 - Feb 18 2018 19:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=28&year=2
017&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.78 - Feb 18 2018 19:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=23&year=
2012&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.170 - Feb 18 2018 19:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=17&year=2
007&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.117 - Feb 18 2018 19:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=20
00&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.35 - Feb 18 2018 19:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=24&year=1
988&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.227 - Feb 18 2018 19:52 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=30&year=2
011&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.159 - Feb 18 2018 19:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=26&year=2
013&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.17 - Feb 18 2018 19:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=20
01&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.45 - Feb 18 2018 19:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=12&year=1
996&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.67 - Feb 18 2018 19:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=5&year=20
05&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.88 - Feb 18 2018 19:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=20
12&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.66 - Feb 18 2018 19:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
97&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.208 - Feb 18 2018 19:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=2&year=20
06&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.225 - Feb 18 2018 19:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=1&year=20
14&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.188 - Feb 18 2018 19:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=26&year=2
010&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.254 - Feb 18 2018 19:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
98&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.247 - Feb 18 2018 19:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
10&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.138 - Feb 18 2018 19:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
87&units=B&mode=4
n
---obot54.36.149.29 - Feb 18 2018 19:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=12&year=1
998&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.48 - Feb 18 2018 19:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
88&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.69 - Feb 18 2018 19:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=8&year=1
988&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.135 - Feb 18 2018 19:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=20
08&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.157 - Feb 18 2018 19:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=6&year=19
86&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.253 - Feb 18 2018 19:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=23&year=2
007&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.148 - Feb 18 2018 19:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=20
11&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.50 - Feb 18 2018 19:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
06&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.81 - Feb 18 2018 19:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=19
96&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.182 - Feb 18 2018 19:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=27&year=2
001&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.171 - Feb 18 2018 19:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=11&year=1
993&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.77 - Feb 18 2018 19:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=27&year=1
993&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.57 - Feb 18 2018 19:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=20
13&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.119 - Feb 18 2018 19:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=21&year=2
009&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.213 - Feb 18 2018 19:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=30&year=2
004&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.59 - Feb 18 2018 19:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=9&year=19
85&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.192 - Feb 18 2018 19:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=13&year=2
012&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.61 - Feb 18 2018 19:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=13&year=2
002&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.215 - Feb 18 2018 19:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=2&year=19
90&units=B&mode=5
n
---obot54.36.149.41 - Feb 18 2018 19:33 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=23&year=2
015&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.39 - Feb 18 2018 19:33 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3-&day=16&year=
2017&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.228 - Feb 18 2018 19:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=10&year=2
002&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.105 - Feb 18 2018 19:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=26&year=1
999&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.88 - Feb 18 2018 19:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
86&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.37 - Feb 18 2018 19:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=6&year=19
87&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.25 - Feb 18 2018 19:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=17&year=2
007&units=M&mode=3
n
---obot54.36.149.37 - Feb 18 2018 19:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=20&year=2
008&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.36 - Feb 18 2018 19:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
86&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.87 - Feb 18 2018 19:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
85&units=B&mode=2
n
---tbot216.244.66.249 - Feb 18 2018 19:23
n
---obot54.36.149.36 - Feb 18 2018 19:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
92&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.26 - Feb 18 2018 19:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=2&year=19
92&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.194 - Feb 18 2018 19:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=9&year=19
94&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.127 - Feb 18 2018 19:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
03&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.83 - Feb 18 2018 19:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=6&year=19
84&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.70 - Feb 18 2018 19:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=19&year=1
989&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.86 - Feb 18 2018 19:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=16&year=2
003&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.101 - Feb 18 2018 19:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=20
12&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.114 - Feb 18 2018 19:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=13&year=1
997&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.207 - Feb 18 2018 19:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=1&year=20
10&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.106 - Feb 18 2018 19:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=29&year=2
012&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.81 - Feb 18 2018 19:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=8&year=20
06&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.150 - Feb 18 2018 19:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
07&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.51 - Feb 18 2018 19:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=6&year=19
93&units=E&mode=4
n
---obot54.36.149.85 - Feb 18 2018 19:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=25&year=2
017&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.93 - Feb 18 2018 19:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=21&year=1
993&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.224 - Feb 18 2018 19:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=5&year=20
02&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.232 - Feb 18 2018 19:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=17&year=2
004&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.16 - Feb 18 2018 19:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=5&year=19
96&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.76 - Feb 18 2018 19:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=19
86&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.89 - Feb 18 2018 19:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=7&year=20
09&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.43 - Feb 18 2018 19:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=15&year=2
000&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.236 - Feb 18 2018 19:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=1&year=19
90&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.141 - Feb 18 2018 19:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=9&year=2
013&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.229 - Feb 18 2018 19:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9-&day=25&year=
2017&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.219 - Feb 18 2018 19:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=5&year=20
01&units=B&mode=3
n
---obot54.36.149.43 - Feb 18 2018 19:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
92&units=M&mode=4
n
---obot54.36.149.103 - Feb 18 2018 18:59 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=20
02&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.61 - Feb 18 2018 18:59 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=3&year=19
86&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.16 - Feb 18 2018 18:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
97&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.180 - Feb 18 2018 18:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=3&year=19
93&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.46 - Feb 18 2018 18:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=7&year=19
99&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.21 - Feb 18 2018 18:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=19
98&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.2 - Feb 18 2018 18:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=3&year=20
02&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.115 - Feb 18 2018 18:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=6&year=19
85&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.155 - Feb 18 2018 18:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=19
91&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.251 - Feb 18 2018 18:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
90&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.79 - Feb 18 2018 18:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=9&year=19
97&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.101 - Feb 18 2018 18:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=20
07&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.38 - Feb 18 2018 18:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
85&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.190 - Feb 18 2018 18:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=19
94&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.78 - Feb 18 2018 18:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=16&year=1
984&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.134 - Feb 18 2018 18:52 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=13&year=2
010&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.64 - Feb 18 2018 18:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=22&year=1
998&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.33 - Feb 18 2018 18:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
00&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.176 - Feb 18 2018 18:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=19
88&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.56 - Feb 18 2018 18:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
85&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.107 - Feb 18 2018 18:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
98&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.237 - Feb 18 2018 18:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=6&year=2
002&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.66 - Feb 18 2018 18:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=19
90&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.55 - Feb 18 2018 18:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=20&year=2
008&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.111 - Feb 18 2018 18:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=11&year=
2016&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.62 - Feb 18 2018 18:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=5&year=19
94&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.31 - Feb 18 2018 18:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
06&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.28 - Feb 18 2018 18:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=10&year=1
994&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.5 - Feb 18 2018 18:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
95&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.172 - Feb 18 2018 18:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=19
99&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.255 - Feb 18 2018 18:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=9&year=19
84&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.124 - Feb 18 2018 18:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=28&year=2
007&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.145 - Feb 18 2018 18:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=3&year=20
09&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.6 - Feb 18 2018 18:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=20
09&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.47 - Feb 18 2018 18:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=20
14&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.60 - Feb 18 2018 18:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
87&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.249 - Feb 18 2018 18:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=4&year=19
93&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.3 - Feb 18 2018 18:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
15&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.197 - Feb 18 2018 18:36 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=26&year=2
000&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.142 - Feb 18 2018 18:36 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=19
96&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.90 - Feb 18 2018 18:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=20
13&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.125 - Feb 18 2018 18:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=12&year=1
994&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.97 - Feb 18 2018 18:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=19
86&units=M&mode=3
n
---obot54.36.149.102 - Feb 18 2018 18:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=4&year=20
11&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.50 - Feb 18 2018 18:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=19
97&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.217 - Feb 18 2018 18:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=27&year=2
008&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.147 - Feb 18 2018 18:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=9&year=20
07&units=M&mode=3
n
---obot54.36.149.92 - Feb 18 2018 18:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
13&mode=4&units=B
n
---obot54.36.148.95 - Feb 18 2018 18:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=19
93&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.76 - Feb 18 2018 18:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=5&year=2
015&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.183 - Feb 18 2018 18:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=11&day=6&year=2
002&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.84 - Feb 18 2018 18:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=19
85&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.15 - Feb 18 2018 18:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
96&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.18 - Feb 18 2018 18:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=19
97&mode=4&units=B
n
---obot54.36.149.94 - Feb 18 2018 18:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=20&year=2
015&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.53 - Feb 18 2018 18:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=24&year=1
996&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.18 - Feb 18 2018 18:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=17&year=2
009&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.173 - Feb 18 2018 18:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=19
93&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.181 - Feb 18 2018 18:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=7&year=1
988&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.161 - Feb 18 2018 18:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=19
95&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.149 - Feb 18 2018 18:12 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=9&year=20
14&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.51 - Feb 18 2018 18:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=19
98&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.15 - Feb 18 2018 18:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
10&units=M&mode=2
n
---obot54.36.149.69 - Feb 18 2018 18:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=5&year=19
85&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.14 - Feb 18 2018 18:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=7&year=20
09&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.200 - Feb 18 2018 18:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=19
93&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.23 - Feb 18 2018 18:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=8&year=19
86&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.20 - Feb 18 2018 18:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
86&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.128 - Feb 18 2018 18:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
88&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.167 - Feb 18 2018 17:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=20
18&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.166 - Feb 18 2018 17:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=13&year=2
011&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.199 - Feb 18 2018 17:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=17&year=1
999&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.53 - Feb 18 2018 17:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=4&year=20
13&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.103 - Feb 18 2018 17:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=10&year=2
014&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.238 - Feb 18 2018 17:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
17&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.120 - Feb 18 2018 17:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=19
94&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.80 - Feb 18 2018 17:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=2&year=20
10&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.42 - Feb 18 2018 17:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=19
85&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.169 - Feb 18 2018 17:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=3&year=19
97&units=B&mode=5
n
---obot54.36.149.35 - Feb 18 2018 17:43 ?p=Space&lang=no
n
---obot54.36.148.156 - Feb 18 2018 17:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=19
99&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.82 - Feb 18 2018 17:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=15&year=1
992&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.178 - Feb 18 2018 17:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=11&day=16&year=
2017&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.40 - Feb 18 2018 17:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
89&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.218 - Feb 18 2018 17:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=22&year=1
992&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.0 - Feb 18 2018 17:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
96&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.185 - Feb 18 2018 17:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=8&year=19
86&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.73 - Feb 18 2018 17:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
86&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.55 - Feb 18 2018 17:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
82&units=B&mode=4
n
---obot54.36.149.11 - Feb 18 2018 17:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=10&year=1
996&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.42 - Feb 18 2018 17:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=19
94&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.223 - Feb 18 2018 17:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=20
18&mode=4&units=M
n
---obot54.36.149.46 - Feb 18 2018 17:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=3&year=20
03&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.184 - Feb 18 2018 17:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=12&day=5&year=2
017&units=M&mode=2
n
---obot54.36.149.23 - Feb 18 2018 17:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=7&year=19
88&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.193 - Feb 18 2018 17:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=22&year=2
000&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.160 - Feb 18 2018 17:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=19
89&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.17 - Feb 18 2018 17:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
13&units=M&mode=2
n
---obot54.36.149.34 - Feb 18 2018 17:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=13&year=2
012&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.211 - Feb 18 2018 17:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=8&year=19
98&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.13 - Feb 18 2018 17:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=3&year=19
95&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.47 - Feb 18 2018 17:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=30&year=2
003&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.87 - Feb 18 2018 16:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=16&year=2
004&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.231 - Feb 18 2018 16:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=19
89&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.22 - Feb 18 2018 16:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=7&year=19
83&units=E&mode=4
n
---obot54.36.149.49 - Feb 18 2018 16:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=19
88&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.206 - Feb 18 2018 16:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=20
04&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.113 - Feb 18 2018 16:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=22&year=2
008&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.243 - Feb 18 2018 16:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=9&year=19
84&units=M&mode=5
n
---guest92.221.189.82 - Feb 18 2018 16:38 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.48 - Feb 18 2018 16:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=19
99&units=M&mode=4
n
---obot54.36.149.12 - Feb 18 2018 16:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=19
88&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.179 - Feb 18 2018 16:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=8&year=20
12&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.56 - Feb 18 2018 16:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=19
98&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.22 - Feb 18 2018 16:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=20
03&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.245 - Feb 18 2018 16:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=5&year=19
95&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.84 - Feb 18 2018 16:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=2&year=20
09&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.233 - Feb 18 2018 16:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
92&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.13 - Feb 18 2018 16:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=30&year=1
992&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.121 - Feb 18 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=30&year=2
008&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.174 - Feb 18 2018 15:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=16&year=1
986&mode=3&units=M
n
---obot54.36.149.52 - Feb 18 2018 15:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
13&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.177 - Feb 18 2018 15:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=9&year=20
12&mode=3&units=B
n
---obot54.36.149.44 - Feb 18 2018 15:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=5&year=19
93&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.186 - Feb 18 2018 15:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=12&year=1
991&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.144 - Feb 18 2018 15:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=19
90&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.93 - Feb 18 2018 15:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=19
87&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.162 - Feb 18 2018 15:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=20
17&mode=3&units=B
n
---obot54.36.149.106 - Feb 18 2018 15:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=29&year=1
991&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.235 - Feb 18 2018 15:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=24&year=1
991&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.123 - Feb 18 2018 15:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=27&year=1
994&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.26 - Feb 18 2018 15:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=6&year=19
92&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.212 - Feb 18 2018 15:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=15&year=2
002&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.102 - Feb 18 2018 15:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=31&year=2
003&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.89 - Feb 18 2018 15:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=20
13&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.250 - Feb 18 2018 15:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
88&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.32 - Feb 18 2018 15:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=20&year=2
011&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.21 - Feb 18 2018 15:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=6&year=1
993&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.210 - Feb 18 2018 15:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=20&year=1
997&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.104 - Feb 18 2018 15:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=25&year=2
009&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.130 - Feb 18 2018 15:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=29&year=1
992&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.239 - Feb 18 2018 14:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=13&year=2
010&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.109 - Feb 18 2018 14:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=17&year=1
994&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.65 - Feb 18 2018 14:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=20
06&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.98 - Feb 18 2018 14:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=19&year=2
006&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.100 - Feb 18 2018 14:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=3&year=19
85&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.77 - Feb 18 2018 14:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=30&year=2
008&mode=1&units=M
n

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display