Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortera tabellen på verdena i kolonneårna av å klikk på motsvarande rubrik

online for hvem ip since last click page active
01:10crawl-you34.204.169.76 04:03 Aug 23 2019 05:14 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
00:00obot95.163.255.87 05:11 Aug 23 2019 05:11 ?lang=no&p=ewnFctHead2
j
00:00obot95.163.255.85 05:11 Aug 23 2019 05:11 ?lang=no&p=Earthquakes
j
00:00hbot46.229.168.138 05:06 Aug 23 2019 05:06 ?city=Kapfenberg&geoid=2
774773&lang=en&p=ewnFctH
ead2
j
---hbot46.229.168.153 - Aug 23 2019 04:41 ?lang=de&p=dash_metar
n
---hbot46.229.168.133 - Aug 23 2019 02:33 ?lang=de&p=whoIsOnline
n
---hbot46.229.168.147 - Aug 23 2019 01:35 ?lang=nl&p=Rapporter
n
---hbot46.229.168.131 - Aug 23 2019 01:34 ?lang=en&p=trends
n
---hbot46.229.168.152 - Aug 23 2019 01:07 ?lang=fr&p=ewnFctHead2
n
---hbot46.229.168.139 - Aug 23 2019 01:05 ?lang=no&p=Frost
n
---obot54.36.150.74 - Aug 23 2019 00:36 ?p=Daglige%20Rekorder&la
ng=no
n
---obot54.36.150.51 - Aug 22 2019 23:52 ?p=34&lang=no
n
---guest5.188.211.100 - Aug 22 2019 22:50 ?p=34&lang=no
n
---obot95.163.255.88 - Aug 22 2019 22:33 ?lang=no&p=ewnFctHead2
n
---guest5.253.204.11 - Aug 22 2019 22:16 ?p=incContact&lang=no
n
---hbot46.229.168.140 - Aug 22 2019 21:39 ?lang=no&p=Frost
n
---hbot46.229.168.135 - Aug 22 2019 21:19 ?lang=en&p=wsvannfoering
n
---obot54.36.149.14 - Aug 22 2019 20:55 ?p=whoIsOnline&lang=no
n
---hbot46.229.168.162 - Aug 22 2019 19:29 ?lang=nl&p=Rekorder
n
---hbot46.229.168.150 - Aug 22 2019 19:22 ?p=wsReports
n
---hbot46.229.168.144 - Aug 22 2019 19:06 ?lang=fr&p=metarDisplay
n
---hbot46.229.168.134 - Aug 22 2019 18:03 ?lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---bot/5.255.253.2 - Aug 22 2019 17:34
n
---bot/37.9.113.18 - Aug 22 2019 17:34
n
---guest80.239.18.92 - Aug 22 2019 16:48
n
---hbot46.229.168.151 - Aug 22 2019 16:33 ?lang=no&p=34
n
---guest2a02:2121:345:b790:b102:865e:cd26:2123 - Aug 22 2019 16:17 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---obot54.36.150.145 - Aug 22 2019 15:07 ?p=ws_flight_radar&lang=
no
n
---guest51.174.85.240 - Aug 22 2019 15:06 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest34.202.93.213 - Aug 22 2019 15:04 ?p=printUV&lang=no
n
---hbot46.229.168.154 - Aug 22 2019 14:55 ?lang=en&p=Rapporter
n
---hbot46.229.168.136 - Aug 22 2019 14:42 ?lang=de&p=62-2
n
---hbot46.229.168.146 - Aug 22 2019 13:38 ?lang=nl&p=wsStartPage
n
---obot54.36.150.127 - Aug 22 2019 13:02 ?p=Space&lang=no
n
---googlebot66.249.64.167 - Aug 22 2019 13:00 ?p=printUV&lang=no
n
---guest34.231.5.82 - Aug 22 2019 12:07 ?p=printUV&lang=no
n
---hbot46.229.168.163 - Aug 22 2019 12:06 ?lang=en&p=32
n
---guest194.33.153.20 - Aug 22 2019 11:39 ?p=whoIsOnline&lang=en
n
---guest91.242.162.8 - Aug 22 2019 11:35 ?lang=de&p=ws_wind_map_2
n
---hbot46.229.168.149 - Aug 22 2019 10:22 ?city=Steyr&geoid=276435
9&lang=en&p=ewnFctHead2
n
---hbot46.229.168.148 - Aug 22 2019 10:05 ?lang=no&p=wsPartners
n
---hbot46.229.168.132 - Aug 22 2019 09:54 ?lang=en&p=ws_marine
n
---hbot46.229.168.145 - Aug 22 2019 09:53 ?city=Mechelen&geoid=279
1537&lang=en&p=ewnFctHea
d2
n
---obot54.36.150.106 - Aug 22 2019 09:51 ?p=trends&lang=no
n
---googlebot66.249.64.169 - Aug 22 2019 09:47 ?p=wsvannfoering&lang=no
n
---hbot46.229.168.143 - Aug 22 2019 08:28 ?lang=de&p=console
n
---hbot46.229.168.142 - Aug 22 2019 08:16 ?lang=en&p=Space
n
---googlebot66.249.64.171 - Aug 22 2019 08:09 ?p=regionalwx_script&lan
g=no
n
---bot.40.77.167.82 - Aug 22 2019 07:42 ?p=Rekorder&lang=no
n
---guest69.58.178.57 - Aug 22 2019 07:28 ?p=incContact&lang=no
n
---obot95.163.255.83 - Aug 22 2019 06:01 ?lang=no&p=Earthquakes
n
---guest92.221.189.82 - Aug 22 2019 05:44 ?p=regionalwx_script&lan
g=no
n
---guest5.188.211.16 - Aug 22 2019 04:17 ?p=incContact&lang=no
n
---hbot46.229.168.141 - Aug 22 2019 03:30 ?lang=en&p=ws_flight_rad
ar
n
---guest5.188.211.22 - Aug 22 2019 02:25 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=no
n
---bot.207.46.13.129 - Aug 21 2019 23:39 ?p=34&lang=no
n
---obot54.36.150.143 - Aug 21 2019 23:10 ?p=21&lang=no
n
---obot95.216.96.170 - Aug 21 2019 22:49 ?p=wsvannfoering&lang=no
n
---guest5.188.211.15 - Aug 21 2019 20:51 ?p=incContact&lang=no
n
---hbot46.229.168.129 - Aug 21 2019 20:39 ?lang=no&p=32
n
---obot54.36.150.101 - Aug 21 2019 18:07 ?p=Frost&lang=no
n
---bot.40.77.167.145 - Aug 21 2019 17:33 ?p=Rekorder&lang=no
n
---guest5.188.84.130 - Aug 21 2019 17:05 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---obot54.36.148.194 - Aug 21 2019 12:48 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2519752&city=Castel
l%C3%B3%20de%20la%20Plan
a
n
---obot95.163.255.86 - Aug 21 2019 11:48 ?lang=no&p=Earthquakes
n
---ebot17.58.100.171 - Aug 21 2019 10:04
n
---obot54.36.150.181 - Aug 21 2019 06:00 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---obot54.36.150.15 - Aug 21 2019 05:08 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.150.130 - Aug 21 2019 04:21 ?p=printUV&lang=no
n
---obot54.36.148.124 - Aug 21 2019 01:19 ?p=Earthquakes&lang=no
n
---tbot216.244.66.250 - Aug 21 2019 00:47 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2996944&city=Lyon
n
---obot54.36.148.220 - Aug 20 2019 23:14 ?p=ewnFctHead2&lang=no
n
---guest64.246.165.170 - Aug 20 2019 22:51
n
---bot.207.46.13.223 - Aug 20 2019 21:48 ?p=statusWeatherSystems
n
---bot/141.8.132.21 - Aug 20 2019 21:46 ?p=wsvannfoering&lang=no
n
---hbot46.229.168.130 - Aug 20 2019 20:52 ?city=Traiskirchen&geoid
=2763460&lang=en&p=ewnFc
tHead2
n
---guest84.17.58.14 - Aug 20 2019 18:11 ?p=incContact&lang=no
n
---guest35.188.184.69 - Aug 20 2019 18:06 ?p=ewnFctHead2&lang=no'&
n
---bot/37.9.113.195 - Aug 20 2019 12:05
n
---guest79.160.143.22 - Aug 20 2019 11:49 ?pcSite=Y
n
---hbot46.229.168.161 - Aug 20 2019 11:01 ?city=Brussels&geoid=280
0866&lang=en&p=ewnFctHea
d2
n
---obot54.36.150.43 - Aug 20 2019 09:23 ?p=wsPartners&lang=no
n
---obot54.36.150.177 - Aug 20 2019 09:21 ?p=wsReports&lang=no
n
---obot54.36.148.81 - Aug 20 2019 09:07 ?p=62-2&lang=no
n
---googlebot66.249.69.39 - Aug 20 2019 08:35 ?p=regionalwx_script&lan
g=fr
n
---bot.157.55.39.128 - Aug 20 2019 08:33 ?p=statusWeatherSystems
n
---guest84.48.252.234 - Aug 20 2019 08:30
n
---googlebot66.249.75.91 - Aug 20 2019 08:08
n
---obot54.36.150.104 - Aug 20 2019 07:34 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=no
n
---obot54.36.150.7 - Aug 20 2019 07:32 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2525473&city=Caglia
ri
n
---obot54.36.150.86 - Aug 20 2019 05:39 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---obot54.36.148.153 - Aug 20 2019 05:28 ?p=Rapporter&lang=no
n
---obot54.36.150.191 - Aug 20 2019 03:20 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.21 - Aug 20 2019 02:48 ?p=32&lang=no
n
---bot.207.46.13.138 - Aug 20 2019 02:09 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---obot54.36.148.239 - Aug 20 2019 00:03 ?p=Rekorder&lang=no
n
---googlebot66.249.69.41 - Aug 19 2019 19:59 ?p=Daglige%20Rekorder&la
ng=fr
n
---bot.207.46.13.111 - Aug 19 2019 19:13 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---obot54.36.148.203 - Aug 19 2019 18:49 ?p=gaugePage&lang=no
n
---obot54.36.150.30 - Aug 19 2019 16:55 ?p=regionalwx_script&lan
g=no
n
---obot54.36.148.187 - Aug 19 2019 16:40 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2516326&city=Jerez%
20de%20la%20Frontera
n
---hbot46.229.168.137 - Aug 19 2019 15:42 ?lang=en&p=ws_yrno_page
n
---guest185.93.180.217 - Aug 19 2019 15:18 ?p=incContact&lang=no
n
---guest199.30.228.135 - Aug 19 2019 12:38
n
---googlebot66.249.75.90 - Aug 19 2019 10:31
n
---obot54.36.150.167 - Aug 19 2019 09:56 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2271473&city=Arrent
ela
n

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display