Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortera tabellen på verdena i kolonneårna av å klikk på motsvarande rubrik

online for hvem ip since last click page active
01:02crawl-you54.90.204.233 05:51 Feb 20 2019 06:54 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
---bot.207.46.13.86 - Feb 20 2019 05:59 ?p=Daglige%20Rekorder&la
ng=no
n
---obot54.36.148.40 - Feb 20 2019 05:59 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---guest84.48.252.234 - Feb 20 2019 05:54
n
---guest2a02:2121:28d:4a63:ecaa:83aa:b7cc:47f9 - Feb 20 2019 05:35 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.186 - Feb 20 2019 04:51 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=no
n
---googlebot66.249.66.149 - Feb 20 2019 04:42 ?p=ewnMapsBody2&wp=WD&la
ng=no
n
---spider180.76.15.26 - Feb 20 2019 04:39 ?p=26&lang=no
n
---spider180.76.15.134 - Feb 20 2019 04:05 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n
---obot54.36.148.68 - Feb 20 2019 02:58 ?p=wsPartners&lang=no
n
---obot54.36.148.20 - Feb 20 2019 02:05 ?p=ws_yrno_page&lang=no
n
---googlebot66.249.66.145 - Feb 20 2019 02:04 ?p=ws_marine&lang=fr
n
---guest2600:1f18:234b:7202:9d32:f469:ea58:6d53 - Feb 20 2019 01:46
n
---bot.207.46.13.218 - Feb 20 2019 00:36 ?p=trends&lang=no
n
---googlebot66.249.66.143 - Feb 20 2019 00:17 ?p=32&wp=WD&lang=en
n
---spider180.76.15.19 - Feb 19 2019 23:31
n
---spider180.76.15.156 - Feb 19 2019 23:30 ?p=wsvannfoering&lang=en
n
---guest2001:4640:8a4b:0:990d:4478:4c6c:2091 - Feb 19 2019 23:14 ?pcSite=Y
n
---guest66.102.9.19 - Feb 19 2019 23:14 ?pcSite=Y
n
---spider180.76.15.14 - Feb 19 2019 22:57 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=no
n
---guest92.221.189.82 - Feb 19 2019 22:17 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---guest93.120.172.144 - Feb 19 2019 21:08 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.148.159 - Feb 19 2019 20:32 ?p=thunderRadar&lang=no
n
---bot.40.77.167.177 - Feb 19 2019 20:13 ?p=wsWxsimPrintFull&lang
=no
n
---bot/141.8.183.207 - Feb 19 2019 19:53 ?p=ws_yrno_page&lang=no
n
---googlebot66.249.70.29 - Feb 19 2019 18:36 ?p=wsCustomize&lang=fr
n
---googlebot66.249.64.155 - Feb 19 2019 14:24
n
---obot54.36.148.151 - Feb 19 2019 11:55 ?p=gaugePage&lang=no
n
---googlebot66.249.70.27 - Feb 19 2019 10:18 ?p=34&lang=no
n
---googlebot66.249.70.31 - Feb 19 2019 09:45 ?p=ws_yrno_page&lang=no
n
---spider180.76.15.153 - Feb 19 2019 09:03 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n
---spider180.76.15.141 - Feb 19 2019 08:30 ?p=21&lang=no
n
---bot.157.55.39.246 - Feb 19 2019 08:19 ?p=astronomy&lang=no
n
---bot.157.55.39.147 - Feb 19 2019 07:57 ?p=historyv3&lang=no
n
---bot.40.77.167.12 - Feb 19 2019 07:35 ?p=cloudRadarv3&lang=no
n
---obot178.255.215.90 - Feb 19 2019 07:25 ?p=regionalwx_script&lan
g=no
n
---tbot216.244.66.250 - Feb 19 2019 06:56 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2519752&city=Castel
l%C3%B3%20de%20la%20Plan
a
n
---bot.40.77.167.145 - Feb 19 2019 06:55 ?p=Daglige%20Rekorder&la
ng=no
n
---obot54.36.148.49 - Feb 19 2019 04:36 ?p=ewnMapsBody2&lang=no
n
---obot51.255.65.46 - Feb 19 2019 04:25 ?p=ws_marine&lang=no
n
---googlebot66.249.64.191 - Feb 19 2019 03:27 ?p=Earthquakes&lang=no
n
---obot54.36.148.62 - Feb 19 2019 03:18 ?p=trends&lang=no
n
---spider180.76.15.31 - Feb 19 2019 03:12
n
---bot/141.8.142.60 - Feb 19 2019 00:50
n
---bot/178.154.244.7 - Feb 19 2019 00:50
n
---googlebot66.249.64.189 - Feb 19 2019 00:36 ?default&lang=no
n
---guest66.102.9.25 - Feb 18 2019 23:16 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.149.65 - Feb 18 2019 22:23 ?p=astronomy&lang=no
n
---obot54.36.149.78 - Feb 18 2019 21:33 ?p=ewnFctHead2&lang=no
n
---obot54.36.148.100 - Feb 18 2019 21:29 ?p=22&lang=no
n
---obot54.36.148.218 - Feb 18 2019 21:28 ?p=62-2&lang=no
n
---obot54.36.148.242 - Feb 18 2019 20:49 ?p=Daglige%20Rekorder&la
ng=no
n
---bot.40.77.167.189 - Feb 18 2019 20:42 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---guest34.207.98.73 - Feb 18 2019 19:59
n
---spider180.76.15.159 - Feb 18 2019 18:47
n
---obot54.36.149.34 - Feb 18 2019 18:25 ?p=Rapporter&lang=no
n
---spider180.76.15.12 - Feb 18 2019 15:59 ?p=Space&lang=no
n
---guest131.153.41.167 - Feb 18 2019 14:32 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.148.156 - Feb 18 2019 14:23 ?pcSite=Y
n
---guest51.174.85.240 - Feb 18 2019 14:01 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---obot95.216.96.170 - Feb 18 2019 13:39 ?p=wsPrecipRadar&lang=no
n
---obot54.36.148.233 - Feb 18 2019 13:30 ?p=printUV&lang=no
n
---bot.40.77.167.110 - Feb 18 2019 13:03 ?p=cloudRadarv3&lang=no
n
---obot54.36.148.99 - Feb 18 2019 11:36 ?p=statusWeatherSystems&
lang=no
n
---guest79.160.143.22 - Feb 18 2019 11:11 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.206 - Feb 18 2019 10:46 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=no
n
---googlebot66.249.64.221 - Feb 18 2019 08:31
n
---googlebot66.249.64.187 - Feb 18 2019 06:50 ?p=statusWeatherSystems&
lang=no
n
---spider180.76.15.15 - Feb 18 2019 06:13 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n
---guest2a02:2121:344:864:9067:da9e:762e:44e1 - Feb 18 2019 05:39 ?pcSite=Y
n
---obot54.36.148.177 - Feb 18 2019 05:11 ?p=wsGlobalMap&lang=no
n
---obot54.36.148.237 - Feb 18 2019 04:01 ?p=26&lang=no
n
---spider180.76.15.5 - Feb 18 2019 02:31
n
---guest203.133.170.96 - Feb 18 2019 01:52 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=no
n
---spider180.76.15.28 - Feb 18 2019 01:22
n
---spider180.76.15.138 - Feb 18 2019 00:49 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---bot.157.55.39.253 - Feb 18 2019 00:39
n
---obot54.36.149.63 - Feb 17 2019 23:07 ?p=links&lang=no
n
---obot54.36.148.46 - Feb 17 2019 22:14 ?p=historyv3&lang=no
n
---bot.40.77.167.19 - Feb 17 2019 21:31 ?p=ws_flight_radar&lang=
no
n
---bot.40.77.167.147 - Feb 17 2019 21:19 ?p=34&lang=no
n
---bot.157.55.39.135 - Feb 17 2019 20:58 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---bot.207.46.13.140 - Feb 17 2019 18:23 ?p=statusWeatherSystems
n
---obot54.36.148.51 - Feb 17 2019 18:00 ?default&lang=no
n
---guest93.120.176.95 - Feb 17 2019 17:24 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.149.102 - Feb 17 2019 16:35 ?p=Earthquakes&lang=no
n
---bot.157.55.39.190 - Feb 17 2019 15:36 ?p=wsPartners&lang=no
n
---guest130.43.59.203 - Feb 17 2019 14:51 ?p=wsStartPage&lang=en
n
---obot54.36.149.69 - Feb 17 2019 14:47 ?p=metarDisplay&lang=no
n
---bot.40.77.167.102 - Feb 17 2019 14:36 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---googlebot66.249.66.141 - Feb 17 2019 12:56 ?p=thunderRadar&lang=no
n
---bot.207.46.13.101 - Feb 17 2019 12:48 ?p=Earthquakes&lang=no
n
---obot54.36.148.174 - Feb 17 2019 10:55 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2995469&city=Marsei
lle
n
---bot/141.8.132.29 - Feb 17 2019 10:14 ?p=wsWxsimPrintFull&lang
=no
n
---guest2a02:2121:308:1915:f4a8:cf83:c746:3cd7 - Feb 17 2019 09:53
n
---googlebot66.249.66.10 - Feb 17 2019 09:46
n
---googlebot66.249.66.223 - Feb 17 2019 08:13
n
---obot54.36.148.56 - Feb 17 2019 06:25 ?p=wsReports&lang=no
n
---obot54.36.149.23 - Feb 17 2019 06:25 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=3118594&city=Legan%
C3%A9s
n
---spider180.76.15.8 - Feb 17 2019 06:14 ?p=printZambretti&lang=n
o
n
---bot.207.46.13.165 - Feb 17 2019 02:36 ?p=Rekorder&lang=no
n
---obot54.36.149.17 - Feb 17 2019 02:19 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=3117735&city=Madrid
n
---obot54.36.148.160 - Feb 17 2019 02:05 ?p=Frost&lang=no
n
---spider180.76.15.146 - Feb 17 2019 00:29 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n
---spider180.76.15.139 - Feb 16 2019 22:20 ?p=metarDisplay&lang=en
n
---obot54.36.148.154 - Feb 16 2019 22:06 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=no
n
---obot54.36.148.92 - Feb 16 2019 20:00 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---spider180.76.15.29 - Feb 16 2019 19:27
n
---obot54.36.149.39 - Feb 16 2019 18:01 ?p=ws_wind_map_2&lang=no
n
---bot.157.55.39.74 - Feb 16 2019 17:35 ?p=21&lang=no
n
---obot54.36.149.49 - Feb 16 2019 16:57 ?p=sitemap&lang=no
n
---bot.207.46.13.40 - Feb 16 2019 14:57 ?p=astronomy&lang=no
n
---googlebot66.249.66.76 - Feb 16 2019 14:05
n
---bot.157.55.39.240 - Feb 16 2019 12:09 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---googlebot66.249.66.77 - Feb 16 2019 11:54
n
---ebot17.58.103.7 - Feb 16 2019 09:35
n
---bot.40.77.167.112 - Feb 16 2019 09:03 ?p=21&lang=no
n
---bot.157.55.39.53 - Feb 16 2019 07:24 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=no
n
---spider180.76.15.23 - Feb 16 2019 07:18 ?p=wsStartPage&wp=WD&lan
g=en
n

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display