Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar  rain snow radarIngen spesiell oppmerksomhet nødvendig.    Det er ingen advarsler

Hvem er Online

Du kan sortera tabellen på verdena i kolonneårna av å klikk på motsvarande rubrik

online for hvem ip since last click page active
01:04crawl-you54.224.56.126 14:55 Oct 19 2018 15:59 ?p=whoIsOnline&lang=no
j
00:00obot54.36.148.200 15:58 Oct 19 2018 15:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=20
15&units=M&mode=1
j
00:00obot54.36.148.71 15:58 Oct 19 2018 15:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
58&mode=4&units=M
j
00:00obot54.36.148.47 15:57 Oct 19 2018 15:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
88&units=B&mode=2
j
00:00obot54.36.149.28 15:57 Oct 19 2018 15:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=20
14&units=E&mode=2
j
00:00obot54.36.149.89 15:57 Oct 19 2018 15:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=20
18&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.148.33 15:57 Oct 19 2018 15:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=20
12&units=M&mode=2
j
00:00obot54.36.148.35 15:57 Oct 19 2018 15:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=19
81&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.148.148 15:56 Oct 19 2018 15:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=19
69&units=E&mode=5
j
00:00obot54.36.148.91 15:56 Oct 19 2018 15:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=7&year=19
73&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.149.62 15:56 Oct 19 2018 15:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
13&units=E&mode=3
j
00:00obot54.36.148.128 15:55 Oct 19 2018 15:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=20
07&mode=1&units=B
j
00:05obot54.36.148.164 15:49 Oct 19 2018 15:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2-&day=17&year=
2017&mode=1&units=E
j
00:00obot54.36.148.205 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=20
00&units=M&mode=2
j
00:00obot54.36.148.58 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=20
13&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.148.178 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=7&year=19
87&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.148.82 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=18&year=2
001&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.148.181 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=17&year=2
000&units=E&mode=1
j
00:00obot54.36.148.112 15:54 Oct 19 2018 15:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=8&year=20
15&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.148.133 15:53 Oct 19 2018 15:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=9&year=19
87&units=B&mode=1
j
00:11obot54.36.149.73 15:41 Oct 19 2018 15:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=19
83&mode=2&units=M
j
00:00obot54.36.148.201 15:52 Oct 19 2018 15:52 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=19
68&units=B&mode=3
j
00:00obot54.36.148.204 15:51 Oct 19 2018 15:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=20
18&units=B&mode=2
j
00:00obot54.36.148.75 15:51 Oct 19 2018 15:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=7&year=20
17&mode=2&units=B
j
00:00obot54.36.148.99 15:49 Oct 19 2018 15:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=6&year=19
87&units=E&mode=2
j
00:00obot54.36.148.103 15:49 Oct 19 2018 15:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=20
16&units=E&mode=3
j
00:00obot54.36.149.31 15:48 Oct 19 2018 15:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=19
64&units=B&mode=3
j
00:05obot54.36.148.189 15:42 Oct 19 2018 15:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=8&year=19
82&units=B&mode=2
j
00:00obot54.36.149.101 15:47 Oct 19 2018 15:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=20
05&mode=1&units=B
j
00:00obot54.36.149.10 15:47 Oct 19 2018 15:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
52&units=M&mode=3
j
00:00obot54.36.148.185 15:46 Oct 19 2018 15:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=27&year=2
007&units=M&mode=5
j
00:01tbot216.244.66.250 15:44 Oct 19 2018 15:46 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2784068&city=Warege
m
j
00:00obot54.36.148.60 15:45 Oct 19 2018 15:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
88&units=B&mode=5
j
00:00obot54.36.148.83 15:45 Oct 19 2018 15:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=19
74&mode=4&units=B
j
---obot54.36.149.35 - Oct 19 2018 15:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=19
59&mode=3&units=M
n
---obot54.36.149.59 - Oct 19 2018 15:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=20
02&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.114 - Oct 19 2018 15:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=20
00&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.129 - Oct 19 2018 15:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=19
89&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.60 - Oct 19 2018 15:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=9&year=20
11&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.40 - Oct 19 2018 15:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=19
97&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.239 - Oct 19 2018 15:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=19
90&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.36 - Oct 19 2018 15:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=19
79&units=B&mode=5
n
---obot54.36.149.0 - Oct 19 2018 15:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=5&year=20
10&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.98 - Oct 19 2018 15:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=2&year=19
88&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.34 - Oct 19 2018 15:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=19
99&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.37 - Oct 19 2018 15:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=19
62&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.4 - Oct 19 2018 15:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=19
92&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.182 - Oct 19 2018 15:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=20
13&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.187 - Oct 19 2018 15:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=19
69&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.54 - Oct 19 2018 15:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=8&year=19
61&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.90 - Oct 19 2018 15:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=19
97&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.211 - Oct 19 2018 15:36 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
96&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.214 - Oct 19 2018 15:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
63&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.144 - Oct 19 2018 15:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=19
59&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.78 - Oct 19 2018 15:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=20
03&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.135 - Oct 19 2018 15:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
13&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.163 - Oct 19 2018 15:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=19
96&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.227 - Oct 19 2018 15:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=27&year=2
018&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.134 - Oct 19 2018 15:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=5&year=19
60&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.233 - Oct 19 2018 15:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
08&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.217 - Oct 19 2018 15:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=19
98&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.24 - Oct 19 2018 15:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=19
97&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.21 - Oct 19 2018 15:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
92&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.51 - Oct 19 2018 15:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
93&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.160 - Oct 19 2018 15:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=3&year=20
08&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.208 - Oct 19 2018 15:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
55&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.123 - Oct 19 2018 15:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=23&year=2
018&mode=4&units=B
n
---obot54.36.148.215 - Oct 19 2018 15:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=19
74&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.81 - Oct 19 2018 15:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=19
58&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.94 - Oct 19 2018 15:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=1&year=20
07&units=E&mode=3
n
---obot54.36.149.69 - Oct 19 2018 15:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
18&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.61 - Oct 19 2018 15:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
83&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.102 - Oct 19 2018 15:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=20
13&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.25 - Oct 19 2018 15:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=2&year=20
15&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.50 - Oct 19 2018 15:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=3&year=20
12&mode=3&units=B
n
---obot54.36.149.15 - Oct 19 2018 15:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=4&year=20
10&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.190 - Oct 19 2018 15:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=4&year=20
07&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.183 - Oct 19 2018 15:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=2&year=19
95&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.209 - Oct 19 2018 15:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=5&year=19
78&units=M&mode=2
n
---obot54.36.149.24 - Oct 19 2018 15:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=6&year=19
71&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.27 - Oct 19 2018 15:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=9&year=20
05&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.14 - Oct 19 2018 15:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=19
84&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.152 - Oct 19 2018 15:20 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=29&year=1
982&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.171 - Oct 19 2018 15:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
90&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.81 - Oct 19 2018 15:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=3&year=19
63&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.72 - Oct 19 2018 15:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=2&year=19
99&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.56 - Oct 19 2018 15:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
01&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.14 - Oct 19 2018 15:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=6&year=19
95&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.219 - Oct 19 2018 15:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
08&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.222 - Oct 19 2018 15:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
66&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.251 - Oct 19 2018 15:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=6&year=19
98&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.136 - Oct 19 2018 15:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=19
96&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.130 - Oct 19 2018 15:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=19
68&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.71 - Oct 19 2018 15:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=20
07&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.195 - Oct 19 2018 15:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
83&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.62 - Oct 19 2018 15:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=19
72&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.93 - Oct 19 2018 15:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=19
88&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.107 - Oct 19 2018 15:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
95&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.65 - Oct 19 2018 15:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
62&units=E&mode=5
n
---bot.207.46.13.205 - Oct 19 2018 15:10 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=3114711&city=Oviedo
n
---obot54.36.148.153 - Oct 19 2018 15:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=19&year=1
994&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.51 - Oct 19 2018 15:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=19
81&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.88 - Oct 19 2018 15:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=19
58&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.37 - Oct 19 2018 15:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
63&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.132 - Oct 19 2018 15:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=19
75&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.126 - Oct 19 2018 15:09 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=4&year=19
71&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.240 - Oct 19 2018 15:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
65&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.145 - Oct 19 2018 15:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=20
14&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.20 - Oct 19 2018 15:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=7&year=19
90&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.218 - Oct 19 2018 15:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
90&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.92 - Oct 19 2018 15:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=3&year=20
15&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.19 - Oct 19 2018 15:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=20
05&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.11 - Oct 19 2018 15:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=3&year=20
05&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.90 - Oct 19 2018 15:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=19
60&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.72 - Oct 19 2018 15:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=14&year=1
996&units=B&mode=3
n
---obot54.36.149.82 - Oct 19 2018 15:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
99&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.124 - Oct 19 2018 15:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=19
88&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.17 - Oct 19 2018 15:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=17&year=1
998&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.139 - Oct 19 2018 15:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=1&year=19
99&units=B&mode=3
n
---obot54.36.149.19 - Oct 19 2018 15:01 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=3&year=19
72&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.231 - Oct 19 2018 15:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=8&year=19
93&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.70 - Oct 19 2018 15:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=20
16&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.176 - Oct 19 2018 14:59 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5-&day=5&year=2
016&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.11 - Oct 19 2018 14:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=19
79&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.38 - Oct 19 2018 14:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=20
00&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.91 - Oct 19 2018 14:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=19
95&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.232 - Oct 19 2018 14:57 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=19
61&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.151 - Oct 19 2018 14:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=19
96&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.156 - Oct 19 2018 14:56 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
94&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.229 - Oct 19 2018 14:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=19
90&mode=2&units=M
n
---obot95.163.255.87 - Oct 19 2018 14:55 ?lang=no&p=64
n
---obot54.36.148.125 - Oct 19 2018 14:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=19
95&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.184 - Oct 19 2018 14:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=2&year=20
06&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.141 - Oct 19 2018 14:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=2&year=20
09&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.53 - Oct 19 2018 14:53 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=6&year=20
06&mode=2&units=B
n
---obot95.163.255.89 - Oct 19 2018 14:51 ?lang=no&p=wsPrecipRadar
n
---obot54.36.148.194 - Oct 19 2018 14:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=6&year=19
75&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.80 - Oct 19 2018 14:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=20
02&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.76 - Oct 19 2018 14:51 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
16&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.207 - Oct 19 2018 14:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=1&year=20
17&units=M&mode=3
n
---obot54.36.149.44 - Oct 19 2018 14:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
66&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.172 - Oct 19 2018 14:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=5&year=19
65&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.57 - Oct 19 2018 14:49 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=6&year=19
65&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.193 - Oct 19 2018 14:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=20
10&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.36 - Oct 19 2018 14:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=19
98&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.249 - Oct 19 2018 14:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=9&year=19
57&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.52 - Oct 19 2018 14:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=19
79&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.18 - Oct 19 2018 14:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=20
08&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.150 - Oct 19 2018 14:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
60&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.159 - Oct 19 2018 14:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4-&day=19&year=
2017&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.213 - Oct 19 2018 14:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=19
86&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.39 - Oct 19 2018 14:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
00&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.42 - Oct 19 2018 14:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=19
91&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.228 - Oct 19 2018 14:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=20
17&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.65 - Oct 19 2018 14:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=5&year=19
95&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.83 - Oct 19 2018 14:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=9&year=20
06&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.17 - Oct 19 2018 14:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=6&year=20
16&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.78 - Oct 19 2018 14:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=1&year=19
74&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.66 - Oct 19 2018 14:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=20
16&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.161 - Oct 19 2018 14:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=6&year=19
68&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.2 - Oct 19 2018 14:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
66&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.79 - Oct 19 2018 14:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=5&year=20
18&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.230 - Oct 19 2018 14:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
59&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.87 - Oct 19 2018 14:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=20
04&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.16 - Oct 19 2018 14:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
89&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.116 - Oct 19 2018 14:33 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=19
55&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.241 - Oct 19 2018 14:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8-&day=22&year=
2018&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.248 - Oct 19 2018 14:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=19
90&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.234 - Oct 19 2018 14:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=5&year=2
016&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.16 - Oct 19 2018 14:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=20
13&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.26 - Oct 19 2018 14:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=20
00&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.23 - Oct 19 2018 14:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2-&day=17&year=
2017&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.142 - Oct 19 2018 14:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=20
07&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.95 - Oct 19 2018 14:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=3&year=20
16&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.235 - Oct 19 2018 14:26 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=2&year=19
90&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.30 - Oct 19 2018 14:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=19
62&mode=4&units=B
n
---obot54.36.148.157 - Oct 19 2018 14:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=19
95&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.79 - Oct 19 2018 14:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=3&year=20
05&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.77 - Oct 19 2018 14:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=8&year=19
76&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.56 - Oct 19 2018 14:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=6&year=20
15&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.58 - Oct 19 2018 14:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
85&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.106 - Oct 19 2018 14:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
90&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.149 - Oct 19 2018 14:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=20
12&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.26 - Oct 19 2018 14:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=20
13&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.70 - Oct 19 2018 14:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=1&year=19
72&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.131 - Oct 19 2018 14:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=5&year=19
98&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.67 - Oct 19 2018 14:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=1&year=20
16&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.121 - Oct 19 2018 14:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=7&year=19
84&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.246 - Oct 19 2018 14:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=20
16&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.188 - Oct 19 2018 14:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=20
05&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.111 - Oct 19 2018 14:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
64&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.180 - Oct 19 2018 14:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=20
09&units=M&mode=2
n
---obot54.36.148.165 - Oct 19 2018 14:16 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
65&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.223 - Oct 19 2018 14:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
58&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.113 - Oct 19 2018 14:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
74&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.100 - Oct 19 2018 14:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
97&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.107 - Oct 19 2018 14:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=19
62&units=B&mode=3
n
---obot54.36.149.45 - Oct 19 2018 14:12 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=20
11&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.31 - Oct 19 2018 14:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=3&year=19
79&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.77 - Oct 19 2018 14:11 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=19
84&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.92 - Oct 19 2018 14:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
60&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.32 - Oct 19 2018 14:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=2&year=19
94&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.29 - Oct 19 2018 14:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
10&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.86 - Oct 19 2018 14:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=7&year=19
75&units=E&mode=1
n
---obot54.36.149.76 - Oct 19 2018 14:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1-&day=21&year=
2018&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.168 - Oct 19 2018 14:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
71&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.12 - Oct 19 2018 14:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=8&year=20
00&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.101 - Oct 19 2018 14:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=5&year=19
94&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.155 - Oct 19 2018 14:07 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=5&year=19
79&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.41 - Oct 19 2018 14:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6-&day=13&year=
2018&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.104 - Oct 19 2018 14:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
86&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.3 - Oct 19 2018 14:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=30&year=2
006&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.94 - Oct 19 2018 14:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=4&year=20
10&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.237 - Oct 19 2018 14:06 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
93&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.186 - Oct 19 2018 14:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=19
62&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.158 - Oct 19 2018 14:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=19
67&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.40 - Oct 19 2018 14:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
86&units=E&mode=1
n
---bot.40.77.167.149 - Oct 19 2018 14:02 ?p=incContact&lang=no
n
---obot54.36.149.9 - Oct 19 2018 14:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
92&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.43 - Oct 19 2018 14:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=20
18&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.140 - Oct 19 2018 14:00 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=20
04&units=B&mode=5
n
---obot54.36.149.98 - Oct 19 2018 13:59 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=11&day=21&year=
2016&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.250 - Oct 19 2018 13:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=20
13&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.196 - Oct 19 2018 13:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
85&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.68 - Oct 19 2018 13:55 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=1&year=20
14&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.13 - Oct 19 2018 13:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=9&year=19
58&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.147 - Oct 19 2018 13:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
67&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.177 - Oct 19 2018 13:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
79&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.74 - Oct 19 2018 13:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=19
88&units=M&mode=3
n
---obot54.36.148.18 - Oct 19 2018 13:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=20
02&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.84 - Oct 19 2018 13:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=19
84&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.106 - Oct 19 2018 13:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=1&year=19
74&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.87 - Oct 19 2018 13:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=11&year=2
000&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.224 - Oct 19 2018 13:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
98&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.226 - Oct 19 2018 13:41 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1-&day=15&year=
2018&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.59 - Oct 19 2018 13:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8-&day=30&year=
2016&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.68 - Oct 19 2018 13:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=20
12&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.5 - Oct 19 2018 13:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=9&year=20
05&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.162 - Oct 19 2018 13:39 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=4&year=19
67&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.102 - Oct 19 2018 13:38 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=10&day=15&year=
2015&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.245 - Oct 19 2018 13:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=19
63&mode=2&units=M
n
---obot54.36.149.6 - Oct 19 2018 13:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=19
85&mode=1&units=M
n
---obot54.36.149.42 - Oct 19 2018 13:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=19
88&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.54 - Oct 19 2018 13:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=6&year=19
88&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.69 - Oct 19 2018 13:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
99&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.43 - Oct 19 2018 13:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
69&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.118 - Oct 19 2018 13:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
08&units=M&mode=2
n
---obot54.36.149.32 - Oct 19 2018 13:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=19
90&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.33 - Oct 19 2018 13:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=8&year=20
02&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.252 - Oct 19 2018 13:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
78&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.192 - Oct 19 2018 13:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=6&year=20
04&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.119 - Oct 19 2018 13:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
00&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.73 - Oct 19 2018 13:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=20
13&units=E&mode=2
n
---obot54.36.148.115 - Oct 19 2018 13:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=3&year=19
85&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.109 - Oct 19 2018 13:25 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=7&year=19
88&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.122 - Oct 19 2018 13:23 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=19
64&mode=3&units=B
n
---obot54.36.148.105 - Oct 19 2018 13:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=19
93&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.52 - Oct 19 2018 13:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9-&day=2&year=2
018&mode=1&units=E
n
---obot54.36.149.100 - Oct 19 2018 13:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
69&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.220 - Oct 19 2018 13:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=8&year=20
05&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.221 - Oct 19 2018 13:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=22&year=1
980&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.238 - Oct 19 2018 13:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
95&units=B&mode=5
n
---obot54.36.148.198 - Oct 19 2018 13:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=9&year=19
91&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.254 - Oct 19 2018 13:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
03&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.48 - Oct 19 2018 13:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
56&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.13 - Oct 19 2018 13:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=9&year=19
63&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.28 - Oct 19 2018 13:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=2&year=19
93&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.170 - Oct 19 2018 13:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
97&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.64 - Oct 19 2018 13:04 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
98&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.22 - Oct 19 2018 12:59 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
98&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.96 - Oct 19 2018 12:54 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5-&day=31&year=
2018&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.46 - Oct 19 2018 12:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=27&year=1
956&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.89 - Oct 19 2018 12:48 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=20
18&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.1 - Oct 19 2018 12:47 ?p=ws_marine&lang=no
n
---obot54.36.149.84 - Oct 19 2018 12:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=2&year=19
89&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.95 - Oct 19 2018 12:46 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=19
55&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.55 - Oct 19 2018 12:44 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=6&year=19
73&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.236 - Oct 19 2018 12:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=19
89&mode=1&units=M
n
---obot54.36.148.175 - Oct 19 2018 12:42 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
96&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.63 - Oct 19 2018 12:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
94&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.120 - Oct 19 2018 12:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=5&year=19
74&mode=1&units=B
n
---obot54.36.149.46 - Oct 19 2018 12:37 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=19
85&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.93 - Oct 19 2018 12:34 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5-&day=1&year=2
018&mode=1&units=E
n
---obot54.36.148.199 - Oct 19 2018 12:32 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=2&year=19
66&units=B&mode=4
n
---obot54.36.148.29 - Oct 19 2018 12:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=4&year=19
92&units=B&mode=2
n
---obot54.36.148.50 - Oct 19 2018 12:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=5&year=19
64&mode=2&units=B
n
---obot54.36.149.103 - Oct 19 2018 12:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=3&day=4&year=19
95&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.117 - Oct 19 2018 12:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
69&units=B&mode=2
n
---obot54.36.149.20 - Oct 19 2018 12:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=4&year=19
75&units=M&mode=1
n
---obot54.36.149.99 - Oct 19 2018 12:12 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=3&year=19
82&units=E&mode=5
n
---obot54.36.148.154 - Oct 19 2018 12:10 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=2&year=19
67&mode=3&units=B
n
---guest79.160.140.226 - Oct 19 2018 12:09
n
---obot54.36.149.104 - Oct 19 2018 12:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=4&year=19
88&mode=5&units=M
n
---obot54.36.149.96 - Oct 19 2018 12:05 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=6&year=19
59&units=E&mode=4
n
---obot54.36.148.80 - Oct 19 2018 12:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=5&year=19
65&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.138 - Oct 19 2018 12:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=20
07&units=M&mode=5
n
---obot54.36.148.67 - Oct 19 2018 12:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=7&year=19
68&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.146 - Oct 19 2018 12:02 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=11&year=1
998&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.15 - Oct 19 2018 11:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=19
62&units=B&mode=1
n
---guest66.249.89.16 - Oct 19 2018 11:56 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
no
n
---obot54.36.148.243 - Oct 19 2018 11:52 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=6&year=20
11&units=B&mode=1
n
---obot54.36.149.7 - Oct 19 2018 11:50 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=19
87&mode=5&units=M
n
---obot54.36.148.10 - Oct 19 2018 11:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=19
59&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.23 - Oct 19 2018 11:45 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=4&day=5&year=20
00&mode=5&units=B
n
---obot54.36.148.143 - Oct 19 2018 11:40 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=1&year=19
64&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.127 - Oct 19 2018 11:36 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=9&day=8&year=19
92&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.64 - Oct 19 2018 11:35 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=19
96&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.57 - Oct 19 2018 11:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=20
03&mode=4&units=M
n
---obot54.36.148.45 - Oct 19 2018 11:31 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=1&year=20
07&units=E&mode=1
n
---obot54.36.148.253 - Oct 19 2018 11:30 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=6&year=20
14&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.48 - Oct 19 2018 11:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=2&year=19
77&units=E&mode=5
n
---obot51.255.65.46 - Oct 19 2018 11:29 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=7&year=20
01&mode=4&units=B
n
---obot54.36.149.53 - Oct 19 2018 11:27 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=9&year=19
78&units=E&mode=2
n
---guest34.207.98.73 - Oct 19 2018 11:24
n
---obot54.36.148.27 - Oct 19 2018 11:22 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=20
09&units=B&mode=3
n
---obot54.36.148.247 - Oct 19 2018 11:21 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=2&year=19
58&units=E&mode=3
n
---obot54.36.148.166 - Oct 19 2018 11:19 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=4&year=20
12&mode=1&units=B
n
---obot54.36.148.169 - Oct 19 2018 11:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=5&year=19
60&units=B&mode=1
n
---obot54.36.148.108 - Oct 19 2018 11:18 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=20
16&mode=2&units=M
n
---obot54.36.148.55 - Oct 19 2018 11:17 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=7&year=19
69&mode=3&units=B
n
---obot54.36.149.41 - Oct 19 2018 11:15 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=8&year=20
00&units=M&mode=4
n
---obot54.36.148.21 - Oct 19 2018 11:14 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=2&day=9&year=19
84&mode=3&units=M
n
---obot136.243.89.157 - Oct 19 2018 11:14 ?p=wsvannfoering&lang=no
n
---obot54.36.149.66 - Oct 19 2018 11:13 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=1&year=19
91&mode=5&units=B
n
---obot54.36.149.105 - Oct 19 2018 11:08 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=6&year=19
60&mode=3&units=B
n
---guest51.174.85.240 - Oct 19 2018 11:03 ?p=wsStartPage&lang=no
n
---obot54.36.148.63 - Oct 19 2018 11:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=1&day=8&year=19
85&units=M&mode=5
n
---obot54.36.149.49 - Oct 19 2018 11:03 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=8&year=19
81&mode=2&units=B
n
---obot54.36.148.88 - Oct 19 2018 10:58 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=4&year=20
00&units=E&mode=2
n
---googlebot66.249.64.16 - Oct 19 2018 10:55 ?p=metarDisplay&lang=nl
n
---obot54.36.148.174 - Oct 19 2018 10:47 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=2&year=19
56&units=E&mode=2
n
---obot54.36.149.61 - Oct 19 2018 10:43 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=7&day=1&year=19
93&units=E&mode=5
n
---obot54.36.149.12 - Oct 19 2018 10:33 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=8&day=5&year=19
63&units=M&mode=1
n
---obot54.36.148.173 - Oct 19 2018 10:28 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=6&day=9&year=19
65&mode=3&units=M
n
---obot54.36.148.74 - Oct 19 2018 10:24 ?p=wsWUstart&ID=IROGALAN
79&month=5&day=13&year=2
002&units=E&mode=5
n
---bot.40.77.167.131 - Oct 19 2018 10:09 ?lang=no&p=ewnFctHead2&g
eoid=2782052&city=Bad%20
Ischl
n

Du finner vår vær info også på:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Utrustning vi bruker:

vær-station
Davis VP2

vær-programmet
Weather Display

Davis VP2

Weather Display